Insights

'More foes than friends: het Hof van Justitie van de Europese Unie en geschillenbeslechting tussen investeerders en staten op grond van bilaterale investeringsverdragen tussen EU-lidstaten', Tijdschrift voor Europees en economisch Recht 2018, aflevering 9, pp. 376-381