Insights

Het UBO-register, Achtergrond en stand van zaken, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, p. 189-190